Bøger, som nævner Nationalbankloven § 1

Regeringsprærogativerne (1. udg.)
Forfattere: Henrik Hjort Elmquist
Udgivelsesdato: 21. okt 2013
DJØF Forlag

Møntretten

- Side 498 -

...regeringens opfattelse kan det ikke antages, at grundlovens § 26 om kongens ret til at slå mønt i sig selv ville være til hinder for, at sagsområdet valuta- og pengepolitik kan overgå til de færøske myndigheder.« Se endvidere vedrørende Grønland Folketingstidende 2008-09, L128, hvor lignende betragtninger blev gjort gældende. Se endelig Spiermann, 2007.

Læs på Jurabibliotek