Næringsloven § 7

Denne konsoliderede version af næringsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om næring

Lov nr. 595 af 14. juni 2011,
som ændret ved lov nr. 1231 af 18. december 2012 og lov nr. 243 af 07. marts 2023

§ 7

(Ophævet)