Musikloven § 4

Denne konsoliderede version af musikloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om musik

Lov nr. 306 af 10. juni 1976,
jf. lovbekendtgørelse nr. 32 af 14. januar 2014,
som ændret ved lov nr. 1640 af 26. december 2013

§ 4

I den seneste lovbekendtgørelse på retsinformation (nr 32 af 14/01/2014) er "musiklivet i landsdelen" blevet ændret til "musiklivet i deres respektive landsdele", men da der ikke findes nogen lov med denne ændring på retsinformation, og vi kan se i Musiklovsbetænkningen at den oprindelige musiklov også havde ordlyden "musiklivet i landsdelen" (se side 150 i musiklovsbetænkningen), har vi beholdt den oprindelige formulering. Aarhus Symfoniorkester, Aalborg Symfoniorkester, Odense Symfoniorkester, Sønderjyllands Symfoniorkester og Sjællands Symfoniorkester skal som landsdelsorkestre medvirke til fremme af musiklivet i landsdelen.

Stk. 2 Det er en betingelse for at opnå støtte efter § 5:

  • 1) at det er orkestrets hovedopgave at afholde orkesterkoncerter omfattende et alsidigt repertoire af såvel ældre som nyere og nye musikalske værker, herunder nordiske og i særdeleshed danske værker, der er komponeret efter år 1900,

  • 2) at orkestret består af fast engagerede helårsbeskæftigede musikere og har en sådan størrelse og sammensætning, at grundlaget for fremførelse af det i 1) nævnte repertoire på kunstnerisk forsvarlig måde er til stede,

  • 3) at orkestret i et rimeligt og kunstnerisk forsvarligt omfang er til rådighed for ballet- og musikdramatiske forestillinger, herunder forestillinger med Den Jyske Opera, og for det stedlige musikkonservatorium som professionelt studieorkester,

  • 4) at orkestret søger sine opgaver løst i samarbejde med de øvrige landsdelsorkestre og med andre musikinstitutioner,

  • 5) at orkestrene efter behov og i rimeligt omfang afholder koncerter i og uden for landsdelen.