14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Musikloven § 4

Lov om musik paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af musikloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 32 af 14. januar 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

I den seneste lovbekendtgørelse på retsinformation (nr 32 af 14/01/2014) er "musiklivet i landsdelen" blevet ændret til "musiklivet i deres respektive landsdele", men da der ikke findes nogen lov med denne ændring på retsinformation, og vi kan se i Musiklovsbetænkningen at den oprindelige musiklov også havde ordlyden "musiklivet i landsdelen" (se side 150 i musiklovsbetænkningen), har vi beholdt den oprindelige formulering.

§4 Aarhus Symfoniorkester, Aalborg Symfoniorkester, Odense Symfoniorkester, Sønderjyllands Symfoniorkester og Sjællands Symfoniorkester skal som landsdelsorkestre medvirke til fremme af musiklivet i landsdelen.

•••

Stk. 2 Det er en betingelse for at opnå støtte efter § 5:

  • 1) at det er orkestrets hovedopgave at afholde orkesterkoncerter omfattende et alsidigt repertoire af såvel ældre som nyere og nye musikalske værker, herunder nordiske og i særdeleshed danske værker, der er komponeret efter år 1900,

  • 2) at orkestret består af fast engagerede helårsbeskæftigede musikere og har en sådan størrelse og sammensætning, at grundlaget for fremførelse af det i 1) nævnte repertoire på kunstnerisk forsvarlig måde er til stede,

  • 3) at orkestret i et rimeligt og kunstnerisk forsvarligt omfang er til rådighed for ballet- og musikdramatiske forestillinger, herunder forestillinger med Den Jyske Opera, og for det stedlige musikkonservatorium som professionelt studieorkester,

  • 4) at orkestret søger sine opgaver løst i samarbejde med de øvrige landsdelsorkestre og med andre musikinstitutioner,

  • 5) at orkestrene efter behov og i rimeligt omfang afholder koncerter i og uden for landsdelen.

•••
profile photo
Profilside