Musikloven § 3d

Denne konsoliderede version af musikloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om musik

Lov nr. 306 af 10. juni 1976,
jf. lovbekendtgørelse nr. 32 af 14. januar 2014,
som ændret ved lov nr. 1640 af 26. december 2013

§ 3d

Statens Kunstfond kan yde tilskud til musikalske grundkurser ved musikskoler. Statens Kunstfond kan i særlige tilfælde, f.eks. i forbindelse med gymnasiale uddannelser, dispensere fra kravet om, at et musikalsk grundkursus skal drives af en musikskole eller flere musikskoler i fællesskab.

Stk. 2 Undervisningen på statsstøttede grundkurser er gratis for eleverne.