14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Musikloven § 12a

Lov om musik paragraf 12a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af musikloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 32 af 14. januar 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12a Kulturministeren fastsætter nærmere administrative regler for forvaltning af tilskud, garantier og lån samt for regnskabsaflæggelse og revision.

•••

Stk. 2 Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor en tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte aktivitet.

•••

Stk. 3 Udbetalinger af tilskud kan ske forskudsmæssigt.

•••

Stk. 4 Stk. 1-3 finder ikke anvendelse for tilskud, der ydes som driftstilskud.

•••

Stk. 5 Stk. 1-3 finder ikke anvendelse for tilskud, garantier m.v., der ydes i henhold til § 3.

•••
profile photo
Profilside