14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Museumsloven § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af museumsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 358 af 08. april 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Statens Museum for Kunst er Danmarks hovedmuseum for billedkunst, jf. § 12. Museet har til opgave at belyse den danske og udenlandske billedkunst, fortrinsvis fra den vestlige kulturkreds efter år 1300.

•••

Stk. 2 For den danske kunsts vedkommende skal museet anlægge og opretholde repræsentative samlinger.

•••

Stk. 3 Museet skal synliggøre og perspektivere samlingerne ved deltagelse i internationalt samarbejde.

•••

Stk. 4 Museets samlinger danner grundlag for forskning og for museets alment oplysende virksomhed.

•••
profile photo
Profilside