Møntloven § 5

Denne konsoliderede version af møntloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Møntlov

Lov nr. 817 af 21. december 1988,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1803 af 12. december 2018

§ 5

Erhvervsministeren kan efter forhandling med Danmarks Nationalbank fastsætte bestemmelser om afrunding af ørebeløb ved betaling i dansk mønt.