14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Momsloven § 71a

Lov om merværdiafgift (momsloven) paragraf 71a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af momsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1021 af 26. september 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§71a Når afgiften beregnes efter reglerne i dette kapitel, må der ikke i fakturaen for den pågældende leverance anføres afgiftsbeløb eller anden angivelse, hvoraf afgiftsbeløbets størrelse kan beregnes.

•••

Stk. 2 Virksomheder skal føre et særskilt regnskab for de leverancer, der afgiftsberigtiges efter dette kapitel.

•••

Stk. 3 Skatteministeren kan fastsatte nærmere regler om fakturakrav og regnskabsføring.

•••
profile photo
Profilside