14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Momsloven § 2

Lov om merværdiafgift (momsloven) paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af momsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1021 af 26. september 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

I den seneste lovbekendtgørelse på retsinformation begynder kapitel 1 med § 1, i stedet for med § 2, jf. lov nr. 375 af 18/5 1994.

§2 Det danske afgiftsområde omfatter de danske landområder og søterritoriet samt luftrummet derover. Afgiftsområdet omfatter ikke Færøerne og Grønland.

•••

Stk. 2 EU's afgiftsområde omfatter de områder, som er fastsat i EF's bestemmelser herom, herunder det danske afgiftsområde. Som steder uden for EU betragtes de områder, der ikke er omfattet af EU-landenes afgiftsområder.

•••
profile photo
Profilside