14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Momsbekendtgørelsen § 135

Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) paragraf 135

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af momsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2246 af 30. november 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§135 Tilførsel, fraførsel m.v. fra afgiftsoplag
Oplagsindehaveren skal i regnskabet notere tilførte og fraførte varer. Ved fraførsel noteres desuden i regnskabet den fraførende virksomheds registreringsnummer efter momsloven.

•••

Stk. 2 Registrerede virksomheder, der afgiftsfrit leverer EU-varer til oplæggelse på et afgiftsoplag her i landet, skal anføre på faktura eller, såfremt denne ikke foreligger, et andet handelsdokument, at varerne er bestemt til afgiftsfri oplæggelse.

•••

Stk. 3 Registrerede virksomheder, der foranlediger, at varer fraføres et afgiftsoplag, skal ved fraførslen anføre afgiftsbeløbet efter momslovens § 11 a på kontoen for udgående afgift. Ved direkte transport fra oplaget til andre EU-lande eller til steder uden for EU finder lovens bestemmelser om EU-leverancer samt om leverancer til steder uden for EU, anvendelse.

•••
profile photo
Profilside