Bøger, som nævner Mineralolieafgiftsloven § 11

Bemærk, at § 11 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 11, om det har en betydning.

Oplagshaver

- Side 190 -

...Dermed kommer virksomheden udelukkende til at betale afgift for den mineralolie, den ikke har ret til godtgørelse for. Det vil sige mineralolie, som er anvendt til f.eks. rumvarme o.l. Hvis virksomheden ikke havde en forbrugsregistrering, ville den skulle betale afgift ved købet og efterfølgende søge godtgørelse for energiafgiften på mineralolien.

Læs på Jurabibliotek