Mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder § 29

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab m.v. for større virksomheder

Bekendtgørelse nr. 1295 af 14. november 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 461 af 08. april 2022

§ 29

Registrerede afgiftspligtige efter momsloven, bortset fra finansielle institutter som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 5, skal oplyse størrelsen af udgående og indgående moms i regnskabsperioden.