14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder § 17

Bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab m.v. for mindre virksomheder paragraf 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1296 af 14. november 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 På anfordring skal der kunne oplyses om aktiver, hvorpå der kan foretages skattemæssige afskrivninger. Disse skal kunne specificeres således, at der gives de nødvendige oplysninger til brug for kontrollen med afskrivningsgrundlaget og de foretagne afskrivningers beregning. For skattemæssige afskrivninger på aktiver, der afskrives efter afskrivningslovens kapitel 3, skal endvidere kunne angives de foretagne afskrivninger på aktivet for hele ejerperioden. For så vidt angår skattemæssige afskrivninger på aktiver, der ikke afskrives efter afskrivningslovens kapitel 2, skal tillige angives anskaffelsestidspunktet for aktivet.

•••

Stk. 2 Kravet til specifikation efter stk. 1 gælder tilsvarende for forskudsafskrivninger efter afskrivningslovens kapitel 4. Specifikationen skal omfatte:

  • 1) De aktiver, der er omfattet af forskudsafskrivningen, med angivelse af den aftalte eller beregnede anskaffelsessum, grundbeløb og forskudsafskrivningsgrundlag.

  • 2) Det angivne bestillings- eller planlægningsår og leverings- eller fuldførelsestidspunkt.

  • 3) Den foretagne forskudsafskrivning.

  • 4) Den afskrivningsberettigede anskaffelsessum, som skal indgå på afskrivningssaldoen.

  • 5) Opgørelse af resterende grundbeløb og forskudsafskrivningsgrundlag ved anskaffelse af et af flere aktiver med samme bestillings- eller planlægningsår.

•••
profile photo
Profilside