14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Masseafskedigelsesloven § 11

Lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af masseafskedigelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 291 af 22. marts 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 En arbejdsgiver, der i forbindelse med afskedigelser omfattet af § 1 undlader at indlede forhandlinger med lønmodtagerne efter § 5 eller undlader at sende meddelelse til det regionale arbejdsmarkedsråd efter § 7, skal yde de pågældende lønmodtagere en godtgørelse. Godtgørelsen udgør et beløb, der for den enkelte lønmodtager svarer til 30 dages løn fra opsigelsestidspunktet. Fra godtgørelsen skal trækkes den løn, som lønmodtageren har modtaget i en eventuel individuel opsigelsesperiode.

•••

Stk. 2 Hvor antallet af afskedigelser udgør mindst 50 pct. af antallet af lønmodtagere på et arbejdssted, jf. § 2, og der på arbejdsstedet normalt er beskæftiget mindst 100 lønmodtagere, udgør den i stk. 1 nævnte godtgørelse et beløb, der for den enkelte lønmodtager svarer til 8 ugers løn fra opsigelsestidspunktet, medmindre andet er aftalt i en kollektiv overenskomst. Fra godtgørelsen skal trækkes den løn, som lønmodtageren har modtaget i en eventuel individuel opsigelsesperiode.

•••
profile photo
Profilside