14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge § 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 764 af 01. august 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Indgreb i retten til privatliv
Kontrol med brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation

Børn og unge-udvalget kan uden retskendelse træffe afgørelse om kontrol med barnets eller den unges brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation med nærmere angivne personer uden for institutionen under barnets eller den unges ophold på anbringelsessteder efter § 66, stk. 1, nr. 6 og 7, i lov om social service, når det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling. Afgørelsen træffes for en bestemt periode.

•••

Stk. 2 Der kan ikke foretages kontrol med korrespondance m.v. mellem barnet eller den unge og offentlige myndigheder eller en eventuel advokat.

•••

Stk. 3 En afgørelse efter stk. 1 kan træffes foreløbigt efter reglerne i § 75, stk. 1, i lov om social service, når betingelserne heri er opfyldt.

•••

Stk. 4 Social- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om kontrol med brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation. Voksenansvarsbekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside