Forarbejder til Lov om udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup § 12