14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019

Lov nr. 1660 af 20. december 2016

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019

§1 Staten yder for 2016 et samlet tilskud på 641,8 mio. kr. til Færøernes hjemmestyre.

§2 Staten yder for 2017 til 2019 et årligt tilskud på 641,8 mio. kr. til Færøernes hjemmestyre, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Finansministeren kan efter aftale med Færøernes landsstyre fastsætte regler om at reducere tilskuddet, jf. bilag 1.

§3 Tilskud efter § 2 udbetales forskudsvis i lige store rater hver måned, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Finansministeren kan efter aftale med Færøernes landsstyre fastsætte regler om ændrede udbetalingsterminer.

§4 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2 Lov nr. 1602 af 26. december 2013 om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2014-2016 ophæves.

profile photo
Profilside