14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Databeskyttelsesloven § 8

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af databeskyttelsesloven og bygger på lov nr. 502 af 23. maj 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 For den offentlige forvaltning må der ikke behandles oplysninger om strafbare forhold, medmindre det er nødvendigt for varetagelsen af myndighedens opgaver.

•••

Stk. 2 De oplysninger, der er nævnt i stk. 1, må ikke videregives. Videregivelse kan dog ske, hvis

  • 1) den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke til videregivelsen,

  • 2) videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningen angår,

  • 3) videregivelsen er nødvendig for udførelsen af en myndigheds virksomhed eller påkrævet for en afgørelse, som myndigheden skal træffe, eller

  • 4) videregivelsen er nødvendig for udførelsen af en persons eller virksomheds opgaver for det offentlige.

•••

Stk. 3 Private må behandle oplysninger om strafbare forhold, hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil. Herudover kan behandling ske, hvis det er nødvendigt til varetagelse af en berettiget interesse og denne interesse klart overstiger hensynet til den registrerede.

•••

Stk. 4 De oplysninger, der er nævnt i stk. 3, må ikke videregives uden den registreredes udtrykkelige samtykke. Videregivelse kan dog ske uden samtykke, når det sker til varetagelse af offentlige eller private interesser, herunder hensynet til den pågældende selv, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse.

•••

Stk. 5 Behandling af oplysninger i de tilfælde, der er reguleret i stk. 1-4, kan i øvrigt finde sted, hvis betingelserne i § 7 er opfyldt.

•••
profile photo
Profilside