Lov om pensionering af flyveledere § 1

Denne konsoliderede version af lov om pensionering af flyveledere er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse af lov om pensionering af flyveledere

Lov nr. 112 af 21. marts 1979,
jf. lovbekendtgørelse nr. 509 af 18. maj 2017

§ 1

Flyveledere under luftfartsvæsenet, der har været beskæftiget med flyvekontroltjeneste i mindst 15 år efter det fyldte 25. år, kan afskediges ved en alder under 60 år, som fastsættes ved aftale efter § 45 i lov om tjenestemænd.