Lov om opgradering af Øresundsbanen § 1

Denne konsoliderede version af lov om opgradering af Øresundsbanen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 328 af 09. april 2024

§ 1

Loven omfatter følgende jernbaneprojekter, som gennemføres inden for de områder, der fremgår af lovens bilag 1-3:

  • 1) Udvidelse af Københavns Lufthavn Station.

  • 2) Etablering af overhalingsspor ved Kalvebod.

  • 3) Etablering af vendespor ved Københavns Lufthavn Station.

Stk. 2 Sund & Bælt Holding A/S med tilhørende datterselskaber kan projektere og anlægge jernbaneprojekterne nævnt i stk. 1.