Lov om opgradering af Øresundsbanen Kapitel 8

Denne konsoliderede version af lov om opgradering af Øresundsbanen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 328 af 09. april 2024

Kapitel 8 1 Ikrafttræden
§ 12

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2 Transportministeren fastsætter tidspunktet for lovens ophævelse.