14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om offentlige betalinger § 5a

Lov om offentlige betalinger m.v. paragraf 5a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om offentlige betalinger og bygger på lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5a Private udbetalere kan mod betaling og på nærmere fastsatte vilkår anvende det efter § 4 etablerede kontoregister og i medfør heraf udviklede Nemkontosystem til formidling af udbetalinger til betalingsmodtagerens Nemkonto.

•••

Stk. 2 Ved private udbetalere forstås i denne lov fysiske og juridiske personer, der foretager udbetalinger, og ikke er omfattet af § 12 eller er offentlige myndigheder.

•••

Stk. 3 Betalingsmodtageren kan til enhver tid meddele en privat udbetaler, at udbetalinger ikke ønskes indsat på modtagerens Nemkonto.

•••

Stk. 4 En privat udbetaler må til brug for formidling af udbetalinger anvende betalingsmodtagerens personnummer, hvis den private udbetaler efter anden lovgivning har adgang til at behandle personnumre, eller hvis betalingsmodtageren har givet samtykke til anvendelsen af vedkommendes personnummer.

•••

Stk. 5 Finansministeren fastsætter nærmere vilkår for formidling af udbetalinger efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside