Lov om nukleare anlæg (atomanlæg) § 6

Denne konsoliderede version af lov om nukleare anlæg (atomanlæg) er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 170 af 16. maj 1962,
som ændret ved lov nr. 332 af 19. juni 1974 og lov nr. 69 af 4. februar 2004

§ 6

En meddelt godkendelse kan kaldes tilbage,

  • 1) såfremt væsentlige forudsætninger for godkendelsen viser sig ikke at have været til stede,

  • 2) såfremt der sker væsentlig eller gentagen tilsidesættelse af opstillede vilkår, eller

  • 3) såfremt hensynet til sikkerheden eller anden tvingende grund i øvrigt kræver standsning eller nedlæggelse af anlægget.