Lov om nedlæggelse af visse gods- og havnebaner

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1423 af 21. december 2005

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Transport- og energiministeren bemyndiges til at nedlægge godsbanen Vojens-Haderslev.

Stk. 2 Transport- og energiministeren bemyndiges til at nedlægge følgende havnebaner:

  • 1) Holbæk havnebane.

  • 2) Horsens havnebane.

  • 3) Nykøbing Falster havnebane.

  • 4) Odense havnebane.

  • 5) Aalborg havnebane.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. februar 2006.