14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om Naviair § 7

Uddrag fra forarbejderne til lov om naviair § 7:

Til § 7
Naviair udfærdiger et årsregnskab, samt en årsrapport og en halvårsrapport efter årsregnskabslovens regler, som i det hele finder anvendelse, herunder også de særlige regler vedrørende selskaber optaget til handel på et reguleret marked, som i dag finder anvendelse for statslige aktieselskaber. Bestemmelsen medvirker til, at der sikres åbenhed omkr...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.