Lov om mærkning af cykelstel m.v. § 6

Denne konsoliderede version af lov om mærkning af cykelstel m.v. er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 135 af 23. marts 1948,
jf. lovbekendtgørelse nr. 755 af 15. juli 2009

§ 6

Overtrædelse af denne lov eller de i medfør af den givne bestemmelser straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.