Bøger, som nævner Lov om juridisk rådgivning § 2

Retsvidenskabsteori (3. udg.)
Forfattere: Carsten Munk-Hansen
Udgivelsesdato: 22. jul 2022
DJØF Forlag

Retlige værdier som fortolkningsfaktorer

- Side 258 -

...rådgivning § 2, stk. 1, ophavsmanden skal navngives i overensstemmelse med god skik, jf. ophavsretslovens § 3, stk. 1, god skik for vejtransporterhvervet, jf. godskørselslovens § 3, stk. 1, nr. 3 og buskørselslovens § 12, stk. 1, nr. 3,, »redelig forretningsskik og god praksis inden for virksomhedsområdet« for finansielle rådgivere, jf. lov om finansielle

Læs på Jurabibliotek