14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse § 38:

Til § 38
Den foreslåede bestemmelse fastlægger sammen med lovforslagets § 39 rammen for institutionernes regnskab og revision. En tilsvarende bestemmelse findes i § 42 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Det foreslås i stk. 1, at institutionernes regnskabsår er finansåret. Det fremgår, at der ved regnskabså...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.