14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om hold af dyr Kapitel 14

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om hold af dyr og bygger på lovbekendtgørelse nr. 9 af 06. januar 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Lov om hold af dyr

Kapitel 14
1
Forarbejder

Den Europæiske Union

§67 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan træffe bestemmelse eller fastsætte regler med henblik på opfyldelse af Den Europæiske Unions direktiver og beslutninger om forhold, der er omfattet af denne lov. Ministeren kan endvidere træffe de bestemmelser eller fastsætte de regler, som er nødvendige for anvendelsen af Den Europæiske Unions forordninger om forhold, som er omfattet af denne lov. Bekendtgørelse om grænsekontrolsteder, inspektionscentre og kontrolsteder Veterinærkontrolbekendtgørelsen Bekendtgørelse om offentlig kontrol ved samhandel og indførsel til Unionen af levende dyr, animalske produkter, animalske biprodukter, afledte produkter, avlsmateriale, hø og halm og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr m.v. Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr og anmeldepligt af sygdommene Bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr

profile photo
Profilside