Forarbejder til Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler § 9