14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler § 17b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 58 af 30. januar 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17b Krav på førtidig udbetaling af feriemidler efter § 17 a kan ikke anvendes til modregning med gæld.

•••

Stk. 2 Førtidig udbetaling efter § 17 a indgår ikke i tildelingen eller beregningen af eller medfører ikke fradrag i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser for ydelsesmodtageren, dennes ægtefælle eller samlever eller andre husstandsmedlemmer. Der kan ses bort fra udbetalingen til og med år 2023. En person, der har modtaget feriemidler efter § 17 a, har pligt til at dokumentere at have modtaget feriemidlerne i forbindelse med ansøgning og beregning af en offentlig ydelse, hvori feriemidlerne ikke skal indgå.

•••

Stk. 3 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om førtidig udbetaling af feriemidler efter § 17 a i forhold til forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser, jf. stk. 2.

•••
profile photo
Profilside