Lovkommentarer, som nævner Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler § 10

Feriefondsloven (2. udg.)
Forfattere: Lars Lindencrone Petersen
Udgivelsesdato: 08. okt 2020
DJØF Forlag

Bemærk, at § 10 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 10, om det har en betydning.

§ 10

Læs lovkommentar til § 10 på side 63 til None.

Læs på Jurabibliotek