Lov om folketingsvalg i Grønland § 83

Denne konsoliderede version af lov om folketingsvalg i Grønland er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. [XX] af 21. december 1988,
jf. lovbekendtgørelse nr. 2241 af 25. november 2021

§ 83

Medmindre mere indgribende foranstaltninger er forskyldt efter den øvrige lovgivning, kan den, der overtræder § 40, § 43 a, stk. 2, eller § 46, idømmes bøde.

Stk. 2 I regler, der udstedes efter § 47, kan det bestemmes, at overtrædelse af bestemmelser i reglerne kan medføre bøde.