Lov om folketingsvalg i Grønland § 3

Denne konsoliderede version af lov om folketingsvalg i Grønland er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. [XX] af 21. december 1988,
jf. lovbekendtgørelse nr. 2241 af 25. november 2021

§ 3

Følgende personer, der midlertidigt har taget ophold i udlandet, og ægtefæller, der samlever med disse personer, anses for at have fast bopæl i riget:

  • 1) Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet som ansat af en offentlig myndighed, en privat virksomhed eller en privat forening i riget.

  • 2) Personer, der opholder sig i udlandet som ansat i en international organisation, hvoraf Danmark er medlem.

  • 3) Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet af en hjælpeorganisation i riget.

  • 4) Personer, der opholder sig i udlandet i uddannelsesøjemed.

  • 5) Personer, der opholder sig i udlandet af helbredsmæssige grunde.

  • 6) Personer, der opholder sig i udlandet, og som i henseende til tilknytningen til riget ganske må sidestilles med de personer, der er nævnt i nr. 1-5.

Stk. 2 Med samlevende ægtefæller, jf. stk. 1, sidestilles ugifte samlevende i ægteskabslignende samlivsforhold, såfremt fælles bopæl var etableret inden udrejsen.