Lov om foderstoffer § 4

Denne konsoliderede version af lov om foderstoffer er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 282 af 08. maj 1991,
jf. lovbekendtgørelse nr. 60 af 19. januar 2024

§ 4

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri nedsætter et udvalg, Foderstofudvalget, med den opgave at rådgive ministeren og Fødevarestyrelsen i spørgsmål vedrørende loven og bestemmelser fastsat i medfør af loven.