Bøger, som nævner Lov om finansiel virksomhed § 61

Bemærk, at § 61 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 61, om det har en betydning.

5.2. Særlige krav i FIL til kapitalejere (kvalificerede kapitalandele)

- Side 161 -

Efter FIL § 61, stk. 1, skal enhver fysisk eller juridisk person, der påtænker direkte eller indirekte at erhverve en kvalificeret andel, dvs. en andel på 10 pct. eller derover, jf. FIL § 5, stk. 3, i en finansiel virksomhed eller en finansiel holdingvirksomhed, på forhånd underrette Finanstilsynet, og Finanstilsynet skal godkende den påtænkte erhvervelse....

Læs på Jurabibliotek

(...)

...jf. FIL § 61, stk. 2, og Finanstilsynet har en vurderingsperiode på 60 arbejdsdage, jf. FIL § 61, stk. 3. Hvis der ikke gives afslag inden for fristen, anses erhvervelsen som godkendt, jf. FIL § 61, stk. 7. Finanstilsynet kan dog forlænge fristen med maksimalt 10 arbejdsdage, bl.a. hvis erhververen er uden for EU, jf. FIL § 61, stk. 5. Finanstilsynet...

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 165 -

...virksomheden at følge bestemte retningslinjer. Hvis Finanstilsynet ikke inden for vurderingsperioden har meddelt afslag på ansøgningen om erhvervelse, anses tilladelse for givet, jf. FIL § 61, stk. 7. Finanstilsynet kan ved godkendelse af en erhvervelse eller forøgelse efter stk. 1 fastsætte en frist for gennemførelsen af denne, jf. FIL § 61, stk. 8.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder skal senest i februar måned give Finanstilsynet meddelelse om navnene på de kapitalejere, som ved udgangen af det foregående år ejede en kvalificeret andel i den finansielle virksomhed eller den finansielle holdingvirksomhed, og om størrelsen af disse andele, jf. FIL § 61, stk. 8.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 166 -

...virksomhed, jf. FIL § 61, stk. 1. Bestemmelsen ses ikke anvendt i praksis. Der er efter bestemmelsen tale om et indgreb ex post, og dermed efter at aktionæren har modvirket en forsvarlig drift. Risiko for fremtidige handler kan ikke i sig selv begrunde et indgreb. Der skal kunne påvises en forbindelse mellem den konkrete aktionær og den uforsvarlige drift.

Læs på Jurabibliotek