Bøger, som nævner Lov om finansiel virksomhed § 248b

Forsikringsselskaber og pensionskasser

- Side 79 -

Ud over virksomhed omfattet af FIL §§ 24-26 må forsikringsselskaber, jf. FIL § 29, drive følgende virksomhed: 1) Agenturvirksomhed for forsikringsselskaber og for andre selskaber, der er under Finanstilsynets tilsyn, og 2) Opførelse, eje og drift af fast ejendom som varig anbringelse af midler.

Læs på Jurabibliotek