14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om finansiel virksomhed § 245

Uddrag fra forarbejderne til lov om finansiel virksomhed § 245:

Til § 244
Bestemmelsen er en videreførelse af tilsvarende bestemmelser i den gældende tilsynslovgivning. Forslaget til stk. 2 er ny for pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber. Efter stk. 1  får Finanstilsynet adgang til at anmelde betalingsstandsning af hensyn til indskyderne, obligationsejerne eller ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.