Bøger, som nævner Lov om finansiel virksomhed § 182a

Finansielle virksomheder (2. udg.)
Forfattere: Lars Lindencrone Petersen, Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff
Udgivelsesdato: 06. jan 2021
DJØF Forlag

3.2.3. Andre krav

- Side 100 -

...vedrørende en virksomhed, eller en person, som ansøgeren har snævre forbindelser med, ikke vil kunne vanskeliggøre varetagelsen af Finanstilsynets opgaver, 6) ansøgerens forretningsgange og administrative forhold er forsvarlige, 7) ansøgeren har hovedkontor og hjemsted i Danmark, og 8) § 14, stk. 2, eller FIL §§ 18-21 og § 14, stk. 2, 1. pkt., er opfyldt.

Læs på Jurabibliotek