Bøger, som nævner Lov om finansiel virksomhed § 152h

Finansielle virksomheder (2. udg.)
Forfattere: Lars Lindencrone Petersen, Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff
Udgivelsesdato: 06. jan 2021
DJØF Forlag

Bemærk, at § 152h blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 152h, om det har en betydning.

8.3.1. Pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber

- Side 287 -

FIL §§ 152 b-152 h indeholder på tilsvarende vis en række regler, som skal sikre, at pengeinstituttet etablere særlige sikringsakter i forhold til konkrete risici, herunder f.eks. lån med pant i fast ejendom.

Læs på Jurabibliotek