14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om erhvervsfremme § 22b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om erhvervsfremme og bygger på lov nr. 1518 af 18. December 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22b Erhvervsstyrelsens ansatte er under ansvar efter straffelovens §§ 152-152 e forpligtet til at hemmeligholde oplysninger, der har tilknytning til underretninger vedrørende de erhvervsrettede covid-19-kompensationsordninger, og som hidrører fra Hvidvasksekretariatet.

•••

Stk. 2 Forvaltningslovens § 9 om partsaktindsigt, § 19 om partshøring, § 24 om begrundelsespligt og §§ 28 og 31 om videregivelse af oplysninger mellem forvaltningsmyndigheder finder ikke anvendelse på de oplysninger, der er nævnt i stk. 1.

•••
profile photo
Profilside