14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022 § 8:

Til § 8
Hvis der ikke fastsættes regler om tilbagebetaling, vil håndteringen af fejludbetalinger skulle baseres på obligationsrettens almindelige uskrevne grundsætning om tilbagesøgning (condictio indebiti). Efter grundsætningen om condictio indebiti kan den, der ved en fejl har betalt en ydelse, som den pågældende ikke var forpligtet til at betale, efter ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.