14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet § 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 367 af 09. April 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Som part i forhold til Terrorforsikringsrådets afgørelser anses alene de omfattede skadesforsikringsselskaber.

•••

Stk. 2 Som part anses dog den, der klager efter § 19, stk. 1, for så vidt angår spørgsmålet om forsikringsselskabets sagsbehandling i den pågældende klagesag.

•••
profile photo
Profilside