14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet § 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 367 af 09. April 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Skadesforsikringsselskabernes afgørelser om NBCR-terrorskader kan indbringes for Terrorforsikringsrådet, senest 3 måneder efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

•••

Stk. 2 Terrorforsikringsrådets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

•••
profile photo
Profilside