Bøger, som nævner Teleloven § 18

Teleretten (2. udg.)
Forfattere: Søren Sandfeld Jakobsen, Christian Bergqvist og Christian Fröhlich
Udgivelsesdato: 04. nov 2022
DJØF Forlag

Bemærk, at § 18 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 18, om det har en betydning.

Tilsyn og håndhævelse

- Side 27 -

...relevant«. Modtager den relevante styrelse på trods heraf ikke de fornødne oplysninger hurtigt nok, og er det ikke rimeligt at træffe afgørelse på det foreliggende (mangelfulde) grundlag eller anvende tvangsbøder til at få oplysningerne fremskaffet, kan styrelsen træffe midlertidige afgørelser, indtil en endelig afgørelse kan træffes, jf. fx § 55.

Læs på Jurabibliotek