Lov om Den Danske Klimaskovfond § 19

Denne konsoliderede version af lov om Den Danske Klimaskovfond er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 2186 af 29. december 2020

§ 19

Fonden kan opløses ved lov.

Stk. 2 Ved opløsning af fonden, jf. stk. 1, overtager staten fondens formue, anvender denne inden for fondens formål og indtræder i øvrigt i fondens rettigheder og forpligtelser.

Stk. 3 Ved opløsning indtræder miljøministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, i fondens sted som påtaleberettiget for tinglyste servitutter og rådighedsbegrænsninger m.v.