Lov om Danmarks Statistik § 7

Denne konsoliderede version af lov om Danmarks Statistik er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 196 af 08. juni 1966,
jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2018,
som ændret ved lov nr. 146 af 28. februar 2018

§ 7

Danmarks Statistiks behandling af erhvervsdata er underlagt de krav til databeskyttelse, der følger af artikel 20 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske statistikker.