Lov om Danmarks Statistik § 2

Denne konsoliderede version af lov om Danmarks Statistik er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 196 af 08. juni 1966,
jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2018,
som ændret ved lov nr. 146 af 28. februar 2018

§ 2

Ledelsen af Danmarks Statistik varetages af en bestyrelse med rigsstatistikeren som formand og 7 øvrige medlemmer. Rigsstatistikerens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

Stk. 2 Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede strategiske og økonomiske ledelse af Danmarks Statistik.