Lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. § 6

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 218 af 23. april 1986,
jf. lovbekendtgørelse nr. 330 af 29. marts 2014

§ 6

Præster i folkekirken kan overlade en kirke, de er ansat ved, til andre præster i folkekirken til gudstjenester og kirkelige handlinger.

Stk. 2 Præster i folkekirken kan tillade ikke præsteviede at tale i kirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

Stk. 3 Bestemmelsen i stk. 1 finder også anvendelse i tilfælde, hvor kirken ønskes stillet til rådighed til gudstjeneste ved

  • 1) en missionær, der er udsendt herfra, og som har modtaget præstevielse i folkekirken,

  • 2) en præst for en evangelisk-luthersk frimenighed eller

  • 3) en præst for en evangelisk-luthersk menighed uden for riget.