Lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. § 11

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 218 af 23. april 1986,
jf. lovbekendtgørelse nr. 330 af 29. marts 2014

§ 11

Valgmenighedsmedlemmer har ret til at få kirken i det sogn, hvor de er bosat, stillet til rådighed til kirkelige handlinger ved valgmenighedens præst.